01. elokuu 2020 - 5:00 asti 14:30
Joogaolemus
FinlandHelsinkiMaurinkatu 8 -12, 00170 Helsinki, 00170 Helsinki

Vijnana joogaopettajakoulutus 2020 - 2023, Joogaolemus, lauantai, 01. elokuu 2020

Kolmen vuoden ja 800 tunnin kokonaisvaltainen Vijnana joogaopettajakoulutus alkaa elokuussa 2020Koulutus on syventävä joogamatka itseesi, edellyttäen puhdasta halua, vilpitöntä pyrkimystä, kiitollisuutta ja nöyryyttä itsesi tietoiseen kohtaamiseen.Koulutus on avoin kaikille joogaajille ja edellyttää vähintään kahden vuoden joogakokemusta.Koulutuksen ydin on oma joogaharjoitus. Halu kehittää omaa harjoitusta, sitoutuminen päivittäiseen harjoitteluun sekä joogan syvällinen opiskelu sen kaikilla eri osa-alueilla, ovat perusedellytyksiä Vijnana joogaopettajakoulutuksessa.Jooga on elämäntapa ja harjoituksen avulla oma polku syvenee kokonaisvaltaisesti. Harjoituksen viisaus ja voima kiteytyvät lopulta myös joogan opettamisessa. Koulutuksen tarkoituksena on mahdollistaa opetuksen tason laajuus, laatu ja syvyys nimenomaan oman sisäisen muutospolun kautta. Todellinen opettaja on itse elävä esimerkki opetuksistaan ja hänen opetuksensa ovat aitoja oivalluksia opiskelluista asioista.”Yksilöllinen ja henkilökohtainen opettaja-oppilas suhde syntyy kummankin täydestä sitoutumisesta. Tämä on ollut joogien harjoituksen perusta alkuperäisen joogatradition eteenpäin viemisessä ja sen säilyttämisessä elävänä sukupolvelta toiselle. Tarkoituksemme on vaalia tämän perinteen jatkumista vapaudessa ja tutkivalla asenteella, jotta jokainen koulutukseen osallistuja voi yhä uudelleen löytää itsestään joogan viisauden ja viedä sen sanomaa eteenpäin omannäköisellä tavallaan.”Opettajakoulutukseen on henkilökohtainen haastattelu, jossa käydään läpi koulutuksen sisältö ja siihen vaadittavat asiat.Haluatko mukaan koulutukseen?Lisätiedot ja henkilökohtaisen tapaamisen ajanvaraus: emailKolmen vuoden koulutus päättyy Orit Sen-Guptan (Vijnana joogan kehittäjä) tai Noga Barkain (toinen pääopettaja) loppuarviointiin. Loppuarvioinnin läpäisseet saavat kansainvälisen Vijñāna joogaopettaja sertifioinnin. Koulutus sisältää 800 akateemista opetustuntia.Harjoitus on Vijñāna joogan sydän“Calling our way of practicing Vijñāna Yoga is but giving recognition to something that has always been there, something that is at the core of our discipline: practicing, feeling, understanding – from inside.” – Orit Sen-GuptaVijñāna traditiossa kehitämme asteittain kykyämme kuunnella sisältäpäin olemuksemme hienovaraisia ulottuvuuksia. Kokonaisvaltainen kuuntelu on edellytys tietoisen ja läsnä olevan itsetuntemuksen kehittämiseen harjoituksen jokaisella osa-alueella. Se luo syvällisen yhteyden itseen; vähitellen siitä tulee osa meitä koko inhimillisessä organismissamme – kehossa, mielessä ja tunnetasolla.Orit Sen-Guptan sanoin; ”Jokainen, joka käyttää opetuksestaan ja harjoituksestaan Vijñāna termiä, on sitoutunut harjoituksemme neljään tukipilariin (”just sitting” meditaatioon, pranayama harjoituksiin, asana harjoitukseen ja joogatekstien opiskeluun). Kun harjoitamme säännöllisesti, sitoudumme luonnollisesti tähän ikiaikaiseen, viisaaseen ja elävään mysteeriin nimeltä jooga.”Koulutusvuosien sisältö pääpiirteittäin:Intentiomme on rakentaa hyvä ja kokonaisvaltainen perusta päivittäiselle joogaharjoitukselle.Herättelemme itsessämme puhtaita rehellisyyden, tyyneyden, kiitollisuuden ja anteeksiannon ominaisuuksia harjoituksen avulla. Harjoitamme irtipäästämistä, takertumattomuutta ja rohkeutta kohdata elämämme sellaisena kuin se näyttäytyy, lempeällä ja rauhallisella asenteella.Opiskelemme vanhoja joogatekstejä ja harjoitamme niiden ydinsanoman ilmaisemista elämässämme.Annamme tukemme ja kunnioituksemme toisillemme Sanghassamme, opiskelumme yhteisössä.”Intermediate Practice” – koulutuksen sisältö perehdyttää kokonaisvaltaisesti oman harjoituksen syventämiseen ja tarjoaa seitsemän päivän viikko-ohjelman kotiharjoituksen toteuttamiseen:- Saat tarkan ja yksityiskohtaisen ohjauksen Vijñāna joogan ”7 Vital Principals” kehonhallintametodiin, joka liittyy joogatekniikoiden hienovaraisiin elementteihin ja asenteeseen.- Saat tietoa ja opastusta miten yhdistää kehonhallintametodin eri prinsiipit harjoitukseesi. Pääset kokemaan, kuinka prinsiippien yhdistäminen luo vaivattomia, levollisia ja vakaita asanoita, joita kuvaillaan alkuperäisissä joogateksteissä. Sukellamme kehossamme olevaan syvyyteen ja kunnioitamme kehossamme olevia luonnollisia sisäisen tilan alueita, joita tutkimme mm. Vayu-hengitysharjoitusten avulla. Valitsemme vaivattomuuden suorittamisen sijaan ja harjoitamme hellittämisen kautta syntyvää vapautumista liikkeissä.- ”7 Vital Principles” kehonhallintametodi tarjoaa keinoja tarkkaavaisen ja läsnä olevan itsen kuuntelun harjoittamiselle, joka on perustana tasapainoiselle ja monipuoliselle viikoittaiselle harjoitusrutiinille. Tutkimme ja kehitämme kykyämme jokaisessa eri asana ryhmässä. Saat tietoa vaihtoehtoisista liikkeistä eri kehotyypeille ja erilaisiin kehollisiin haasteisiin.- Saat harjoitustesi tueksi ”Vijñāna Yoga Practice Manual” kirjan, jossa on tarkat ohjeet jokapäiväiseen harjoitukseen. Saat lisäksi ”The Heart of the Practice” ja ”Vayu´s Gate – Yoga and the ten vital winds” kirjat, joissa Orit Sen-Gupta aukaisee Vayu-kokonaisuutta sekä harjoituksen sydäntä, asioita, jotka ovat tärkeitä joogina elämiseen ja liittyvät joogan harjoittamiseen.- Saat kokonaisvaltaisen opetuksen miten harjoittaa päivittäin Kriya-harjoituksia, Vayu-harjoituksia sekä Pranayama-harjoituksia.- Harjoitamme Just sitting meditaatiota.Koulutus sisältää tärkeitä opettamiseen liittyviä näkökulmia:- Mitä ominaisuuksia hyvä ja ammattitaitoinen opettaja tarvitsee

- Opettajan etiikka

- Opettamisen haasteet ja niistä selviytyminen

- Mitä asioita tulee huomioida joogatuntia suunniteltaessa.

- Kuinka ottaa huomioon joogaajien erilaiset kehotyypit eri asanoissa.

- Kuinka suunnitellaan vakaa ja turvallinen pranayama harjoitus joogatunneille.

- opettamisen ohjausta syvällisesti ja monipuolisesti - Jutta Niala ammentaa Vijnana joogan opettamisen sisältöön yli 20 vuoden opettamisen kokemuksestaan ja jakaa hyvin käytönnönläheistä tietotaitoaKoulutuksen pääopettajaJutta Niala, Suomen Vijñāna joogan pääopettaja ja Vijñāna joogastudio Olo-Tilan omistaja. Jutalla on monipuolinen 20 vuoden kokemus joogan opettamisesta. Hän valmistui kansainvälisestä kolmivuotisesta Vijñānayoga© -opettajakoulutuksesta 2000-luvun alussa asuessaan ulkomailla. Jutta päivittää ammatillista osaamistaan vuosittain Vijñāna joogaopettajien koulutuksissa ja retriiteissä.

Hän toimii laajasti joogan parissa; työnkuvaan kuuluvat viikkotunnit, erityisryhmien kurssit, syventävät workshopit ja retriitit Suomessa ja ulkomailla niin joogaa harrastaville kuin joogaopettajille. Hän on pitänyt terapeuttisen joogan vastaanottoa Lääkäriasema Sofianovassa. Jutta tekee yhteistyötä Naisten Linjan kanssa; he ovat kehittäneet Vijñāna joogasta yhteistyössä Olo-Turva © konseptin - kehollisen toipumismenetelmän väkivaltaa kokeneille naisille.Jutan luotsaama pohjoismaiden ensimmäinen Vijñāna joogaopettajakoulutus alkoi 2018. Tämä ryhmä saa opintonsa päätökseen joulukuussa 2020.AnatomiaKoulutus sisältää 50 tunnin anatomian opiskelun Jutta Aallon johdolla. Jutta ohjaa sinut vankalla ammattitaidolla ja jooga ymmärryksellä anatomian saloihin. Hän on osteopaatti AMK ja iyengarjoogaopettaja. Jutta on opettanut anatomiaa iyengarjoogan neljävuotisessa opettajakoulutuksessa, HimaHappiness RYT200 ja RYT300 koulutuksissa, sekä ollut vieraileva anatomianopettaja Shantin joogaopettajakoulutuksessa.Jutan intohimona on opettaa kehotietoisuutta anatomian, käsillä tunnustelun ja omalla keholla tekemisen kautta. Hän yhdistää kursseillaan teoriaa ja tekemistä käyttäen tietotaitoaan niin osteopatian, anatomian kuin joogan saralta. Jutta toivoo, että anatomia herää henkiin ja oppilaat saavat konkreettisen kokemuksen opiskeltavista rakenteista, oman ja toistensa kehon kautta. Hän ajattelee, että sisäistetty anatomia eli kehotietoisuus lisää läsnäoloa ja herkkyyttä, ei ainoastaan joogaharjoituksen aikana, vaan myös jokapäiväisessä elämässä. Jutta kokee, että hänen elämästään on tullut kehotietoisuuden myötä sisäisesti rikkaampaa ja aistikkaampaa. Lisäksi hän pystyy ymmärtämään toisia ihmisiä ja heidän kehojaan. Hän ajattelee, että oman kehon opiskelu ja sen kautta kumpuava tietoisuuden laajentuminen on mielenkiintoinen sekä inspiroiva matka ja mikä parasta, koko loppuelämän pituinen.JoogafilosofiaJoogafilosofian opettajana toimii Måns Broo (FT, dos.) joka opettaa uskontiedettä Åbo Akademissa ja on joogalehti Anandan päätoimittaja. Hän on harjoittanut joogaa vuodesta 1992 ja opettaa säännöllisesti joogafilosofiaa eri joogakouluilla.Mitä on joogan filosofia? Ensimmäisenä vuotena käsittelemme Månsin johdolla joogan varhaisia vaiheita ja kehityksiä, mutta pääpaino on Patanjalin Yoga-sutrassa, teoksessa joka muodostaa filosofisen perustan kaikille tämän päivän joogamuodoille. Måns opettaa koulutuksen aikana syvällisesti myös muista klassisista joogateoksista. Keskustelun, tehtävien ja harjoituksen kautta lähestymme joogan ydintä, syventäen sekä omaa ymmärrystä joogasta että intoa sen harjoitukseen.Vijñāna joogaopettaja Sertifioinnin saaminen edellyttää koko koulutuksen käymistä, koulutukseen liittyvien osa-alueiden ja tehtävien suorittamista hyväksytysti ja loppuarvioinnin läpäisemistä hyväksytysti.Koulutus toteutetaan viikonloppukoulutuksina Vijñāna joogastudio Olo-Tilassa Helsingissä.Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus säännöllisiin viikoittaisiin syventäviin tunteihin tai kuukausittaisiin tapaamisiin, joissa saat lisäopetusta ja tukea opettamiseen liittyviin asioihin.Lisäetuna koulutuksessa olijat saavat osallistua koulutuksen aikana alennetuilla hinnoilla Olo-Tilassa Jutan viikkotunneille ja workshopeihin.Haluatko mukaan koulutukseen? Ota yhteyttä ja saat syventävää lisätietoa:Vijñāna joogastudio Olo-Tila

Maurinkatu 8 – 12, 00170 Helsinki

Jutta Niala / 040 511 2066 / emaillauantai, 01. elokuu 2020, Joogaolemus, Vijnana joogaopettajakoulutus 2020 - 2023

Etsi lisää mielenkiintoisia tapahtumia
Hanki tapahtuma suosituksia, jotka perustuvat Facebook makuun. Hae se nyt!Näytä minulle sopiva tapahtumia minulleEi nyt